#

O Heleně

Česká podnikatelka, u které potřeba jít vlastní cestou a touha nacházet podobně naladěné lidi na čas zcela zvítězila nad uměleckou dráhou. Ve zralém věku se znovu začala obracet ke svým kořenům, a to ke kreativní tvorbě, zejména k abstraktní autorské malbě. Zájem o umění ji provázel od dětství. Její kreativita se projevila v originálních dřevořezbách, operním a komorním zpěvu a hře na pět hudebních nástrojů.

Od 90. let minulého století své myšlenky, vize a cíle realizuje v projektech, které založila a sdružila v Podnikatelské platformě Helas, jejíž součástí jsou Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, Ocenění Českých Podnikatelek,

Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a Helas New Encounters Club. Společným mottem těchto projektů je slogan Budujeme hrdé Česko. Je jedinou majitelkou společnosti Agentura Helas s.r.o., která tyto projekty „technicky“ realizuje. Za dvacet pět let oslovila přes 330 000 majitelů a top manažerů českých a zahraničních firem a ocenila v rámci uvedených soutěží přes 460 firem. Je také zakladatelkou digitálně-onlinové Podnikatelské e-platformy Helas. Uspořádala minimálně 3000 společensko-odborných událostí, z nichž velkou část sama produkovala.

Její zkušenosti načerpané za téměř jedno čtvrtstoletí, pozorování lidských a podnikatelských příběhů daly podnět ke vzniku knižní trilogie SVOU VLASTNÍ CESTOU. Vychází z touhy ukázat lidem na rozcestí, včetně těch na úplném začátku, jak pracovat, snažit se a být schopen jít do nekomfortní zóny. Jedině posouvat se dál a nacházet nové cesty má pro ni hluboký význam.

Aby tyto české firmy ještě efektivněji podpořila a zviditelnila jejich aktivity, vznikl magazín HORIZONT POINT, který navíc přibližuje know-how expertního týmu Podnikatelské platformy Helas.

Podpora pracovních aktivit, lidské vnímání, chápání žen, potřeba vzájemného souladu a harmonie Helenu dovedla k založení vlastní značky „ETERNAL BY HELENA“, která je právě o harmonii, naplnění, hojnosti, radosti a o holistickém přístupu ke zdraví. Součástí značky je vlastní kolekce šperků, olejový parfém, autorská malba, produkty inspirované klubovou mandalou a v neposlední řadě výjimečný projekt - kolekce zdravých káv a přírodních sirupů „ETERNAL FLOWER COFFEE & SIRUP COLLECTION“ a jedinečná směs pečlivě vybraných prémiových aktivních látek rostlinného původu, jejichž účinnost na lidské zdraví byla vědecky ověřena, prémiový „ETERNAL HOLISTIC CARE – Healthy & Beauty Drink“.

Motto značky ETERNAL BY HELENA je „Věčná hojnost“, která se úzce dotýká potřeby každého z nás.

Život není jenom o podnikání.

Webové stránky:
www.helas.org I www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.hnec.cz
www.oceneniceskychlidru.czwww.oceneniceskychexporteru.cz
www.helas-ladies-club.cz I www.eternalbyhelena.cz