#

O Heleně

HELENA KOHOUTOVÁ, zakladatelka značky Eternal by Helena je česká podnikatelka, u které potřeba jít vlastní cestou a touha nacházet podobně naladěné lidi na čas zcela zvítězila nad uměleckou dráhou. Ve zralém věku se znovu začala obracet ke svým kořenům, a to ke kreativní tvorbě, zejména k abstraktní autorské malbě. Zájem o umění ji provázel od dětství. Její kreativita se projevila v originálních dřevořezbách, operním a komorním zpěvu a hře na pět hudebních nástrojů.

Podpora pracovních aktivit, lidské vnímání, chápání žen i mužů a lidí jako celku, potřeba vzájemného souladu a harmonie Helenu dovedla k založení vlastní značky „ETERNAL BY HELENA“, která je právě o harmonii, naplnění, hojnosti, radosti a o celostním přístupu ke zdraví.

Motto značky ETERNAL BY HELENA je „Věčná hojnost“ a úzce se tak dotýká potřeby každého z nás.

Život není jenom o podnikání.

Webové stránky:
www.eternalbyhelena.cz

Další projekty Heleny:
www.helas.org I www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.hnec.cz
www.oceneniceskychlidru.cz I www.oceneniceskychexporteru.cz
www.helas-ladies-club.cz